Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Danışmanları

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Danışman Hocaları

1. Sınıf:
  Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN
2. Sınıf:  Arş.Gör. Dr. Halil İbrahim ÇAKIR
3. Sınıf:  Öğr. Gör İmdat ÇAKIR
4. Sınıf:  Arş. Gör. İsa KAVALCI
Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Danışman Hocaları

1. Sınıf:  Arş. Gör.  Oğulcan GÜNER
2. Sınıf:  Öğr. Gör. Mehmet AKKURT
3. Sınıf:  Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR
4. Sınıf:  Arş.Gör. Emin ÖZDEMİR