Öğrenci Danışman Hocaları

Öğrenci Danışman Hocaları
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
SINIF DERS DANIŞMAN
1 Öğr.Gör. Mehmet AKKURT
2 Öğr.Gör. İmdat ÇAKIR
3 Arş.Gör. Gökhan ÇAKIR
4 Arş.Gör. Halil İbrahim ÇAKIR
Spor Yöneticiliği Bölümü
SINIF DERS DANIŞMANI
1 Öğr.Gör. Ahmet AŞIROĞLU
2 Arş.Gör. Oğulcan GÜNER
3 Arş.Gör. Emin ÖZDEMİR
4 Doç.Dr. Recep Fatih KAYHAN