Dekanımızın Mesajı

Değerli Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrenciler
 
Köklü bir spor kültürü mirasına sahip Fakültemiz, kuruluşundan bu güne hem fiziki hem eğitim seviyesi açısından aldığı mesafeyi görmekte fakat sahip olduğu imkânları ve eğitim düzeyini daha da iyileştirmeyi ve ileri bir noktaya taşımayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak, kurumumuzda iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
Bilimsel düşünme yeteneğine sahip, Spor Bilimleri alanındaki gelişmeleri takip eden, alanda başarılı öğretmen, antrenör, yönetici ve uzman yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmekteyiz.
Fakültemizi Rize ilimize yaraşır, çağdaş, ülkemizde ve dünyada adını üst sıralara taşıyan bir eğitim kurumuna dönüştürmek başlıca görevimizdir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yapmak, karşılıklı gelişim desteğinin sürekliliğini sağlamak bizim için önem taşımaktadır. Öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da sürekli araştıran, öğrenen, sorgulayan ve mevcutla yetinmeyip kendisini geliştiren birer birey olarak görmek bizi mutlu edecektir. Fakültemizdeki eğitim- öğretim yılları boyunca, tüm öğrencilerimiz, başta biz öğretim üyeleri ve yöneticileri olmak üzere, fakültemizin tüm çalışanlarının desteğini her daim yanlarında hissedeceklerdir.
Unutulmamalıdır ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olmak her zaman bir ayrıcalıktır.
Bu duygu ve düşüncelerimle tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.
Sevgi ve saygılarımla...
 

Prof. Dr. Arslan KALKAVAN
Dekan