Diğer Komisyonlar

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR
Üye Arş. Gör. Oğulcan GÜNER
Üye Arş. Gör. Emin ÖZDEMİR
 
Birim Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR   
Üye Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN               
Yedek Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR
Yedek Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÇAKIR
 
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR   
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI   
Üye Arş. Gör. İsa KAVALCI
Üye Arş. Gör. Oğulcan GÜNER
 
Kurumsal Web Sitesi Fakülte / Bölüm Sorumluları
Fakülte Web Sitesi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Web Sitesi Sorumlusu  Arş. Gör. İsa KAVALCI
Spor Yöneticiliği Bölümü Web Sitesi Sorumlusu  Arş. Gör. Oğulcan GÜNER

 
Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR
Üye Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZDEMİR                      
Üye Şef Büşra UZUN KARA
Üye Bilg. İşlt. Esma MAÇÇA
Üye Memur Zafer KAYIŞ
 
Birim Spor Temsilcisi
Öğr. Gör. Mehmet AKKURT Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
 
Birim Kriz Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Arslan KALKAVAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR
Üye Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZDEMİR                      
Üye Bilg. İşlt. Esma MAÇÇA
Üye Memur Zafer KAYIŞ
 
Muayene Kabul ve Piyasa Araştırma Komisyonu
Başkan Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZDEMİR                      
Üye Bilg. İşlt. Ümit ERİŞ
Üye Bilg. İşlt. Esma MAÇÇA
 
Engelli Birim Sorumlusu
Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI
 
Burs ve Sosyal Yardım Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN               
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI 
Üye Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZDEMİR                      
 
Yemek Yardımı ve Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Değerlendirme Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI   
Üye Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR   
Üye Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZDEMİR                      
 
Ders ve Sınav Programı Komisyonu
Başkan/ Ders ve Sınav Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR
Üye (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü) Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI   
Üye (Spor Yöneticiliği Bölümü) Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR   
 
Çift Anadal Bölüm Koordinatörleri
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI   
Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR   
 
Erasmus Değişim Programı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN
 
Farabi Değişim Programı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI
 
Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörleri
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI   
Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR   
 
Spor Yöneticiliği Bölümü Staj Komisyonu
Başkan/Program Staj Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR   
Üye Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN
Üye Arş. Gör. Oğulcan GÜNER
Üye Arş. Gör. Emin ÖZDEMİR
 
Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü
Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI
 
Mezuniyet Koordinasyon Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇAKIR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI   
Üye Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR   
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÇAKIR
Üye Arş. Gör. İsa KAVALCI