Ders Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Ders Muafiyeti ve İntibak Komisyonu

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
1 Dr. Öğr.Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI Başkan
2 Doç.Dr. Utku IŞIK Üye
3 Arş.Gör. Gökhan ÇAKIR Üye

Spor Yöneticiliği Bölümü
1 Doç.Dr. Hayri AYDOĞAN                 Başkan
2 Doç.Dr. Recep Fatih KAYHAN Üye
3 Dr.Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR Üye