Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN                         Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAYRAKTAR                Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ YAZICI             Üye
Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan ÇAKIR                        Üye
Arş. Gör. Oğulcan GÜNER                              Üye
Arş. Gör. İsa KAVALCI                                     Üye
Fak. Sek. Mehmet ÖZDEMİR                          Üye      
Bilg. İşlt. Esma MAÇÇA                                   Üye