Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Utku IŞIK                                            Başkan
Doç. Dr. Hayri AYDOĞAN                                Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nihal AKOĞUZ Y AZICI            Üye
Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan ÇAKIR                        Üye
Arş. Gör. Oğulcan GÜNER                               Üye
Fak. Sek. Adem BAL                                        Üye