Aday Öğrenci

Fakültemiz Programlarına İlişkin Koşullar ve Açıklamalar

 
a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;
Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar;
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMA KLAVUZU
AMAÇ
Bu Kılavuzun amacı; Spor Yöneticisi adaylarının Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans müfredatında yer alan konuları uygulama içerisinde görmeleri, yöneticilikle ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını “gerçek iş ortamı” içerisinde uygulayabilmeleri ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için, öğrenciyi deneyim sahibi yapacak çalışmalara ilişkin kuralları düzenlemektir.
 
KAPSAM
Bu kılavuz; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerini kapsamaktadır. Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı, Spor Yöneticiliği uygulamasını yönetir ve/veya bu konu hakkında kurulacak komisyon ile yönetilmesini sağlar. Uygulama Alanı olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Merkez ve Taşra teşkilatları ve/veya Spor Federasyonları ile sporla ilgili birimleri bulunan diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.

c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar;
Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almakta olan bazı uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanımın öğrenciler tarafından karşılanması beklenir. Spor ayakkabısı, eşofman ve spor kıyafetleri birçok uygulama dersi için gereklilik ve zorunluluk teşkil eder. Yüzme ve Su sporları gibi derslerde ilgili derslere uygun kıyafetlerin temini öğrenim süresince öğrencilerimiz tarafından karşılanmaktadır.

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar;
Spor Bilimleri Fakültesi  bünyesinde yer almakta olan bazı uygulamalı derslerde kullanılmak üzere araç ve gereçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin Tenis ve Badminton dersleri gibi kişisel malzemelere ihtiyaç duyulan derslerde, derslerin gerektirdiği sarf malzemelerin öğrenciler tarafından karşılanması gerekebilir. Bunun yanında seçmeli olarak seçilen Kış Sporları Kampı gibi derslerde kampın yapılacağı muhtemel kamp alanındaki konaklama ve belediyelerin hizmetinde yer alan hizmetlerin kullanımları öğrenciler tarafınca karşılanmaktadır.

e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar;
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bakanlar Kurulunun 16.04.2012 tarih ve 3079 sayılı kararı ile 02.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak kurulmuştur.
  • Üniversitelerarası Kurul’un 03.01.2013 Tarihli kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor  Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümleri olmak üzere 4 bölümü ve bölümlerin içinde 4 anabilim dalı programı açılmıştır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 09.04.2015 tarihli toplantısında RTEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümünde Spor Yöneticiliği Programının açılması ve öğrenci alınmasına karar vermiştir.
  • Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.04.2018 tarihli toplantısında RTEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının açılması ve öğrenci alınmasına karar vermiştir. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında ilk kez Özel Yetenek Sınavı ile Spor Yöneticiliği Bölümüne öğrenci alımına başlanmıştır. 
  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında  T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 11.10.2019 tarihli ve 75850160-301.01.01-E.76066 sayılı kararı ile ilk kez  Spor Yöneticiliği Programına merkezi yerleştirme ile öğrenci alımı yapılmıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ilk kez Özel Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne öğrenci alımına başlanmıştır.
  • Önümüzdeki yıllarda, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümlerine öğrenci alınması planlanmaktadır.
  • Spor Bilimleri Fakültesinde Beden Eğitimi ve Spor alanında, 1 Profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi,  3 Öğr. Görevlisi, 4 Arş. Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı bulunmaktadır.
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi - Fener Mahallesi 53100 Merkez/RİZE Kampüs içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim süreçleri yürütülmektedir. Ayrıca protokol kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan tesislerde ise ( Yüzme, Rafting, Kano, Kayak ve Atletizm vs.) uygulama dersleri yürütülmektedir. Kayak ders uygulamasının yürütülmesinde önceden anlaşma sağlanan tesislerindeki kayak pistlerinde kullanılan materyallerin alınması, kiralanması, ulaşım, barınma, yeme-içme ve telesiyej gibi maliyetlerin asgari olarak öğrenciler tarafından karşılanmaktadır.
  • Öğrencilere yönelik olarak sosyal hizmetler, yeme, içme, barınma, kütüphane hizmetleri spor ve öğrenci toplulukları faaliyetleri kampüs içerisinde yürütülmektedir.
f) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar;
Kısmı zamanlı öğrenci çalıştırma yönergesi için TIKLAYINIZ.