2022 Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt İşlem ve Tarihleri

17 Ağustos 2022 Çarşamba

DUYURU
 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT TARİHLERİ
Kayıt Tarihi (Bizzat Başvuru) Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi
 
22 Ağustos 2022 Pazartesi-26 Ağustos 2022 Cuma (08:30-17:00 Saatleri Arasında)
Kayıt Merkezi (Bizzat Başvuru)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezi Binası
BİZZAT BAŞVURU YOLUYLA KAYIT İŞLEMİ
Öğrenciler kayıt işlemleri için belirlenen adrese gelerek istenilen evraklarla birlikte şahsen başvuru yoluyla veya noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası aracılığı ile de kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen tarihler Asıl Listeden kayıt hakkı kazananlar için olup kayıtlar tamamlandıktan sonra asıl listeden kayıt yapmayanlar veya kayıt olduktan sonra kaydını sildirenlerin yerine, Yedek listeden yerleşecek adayların kayıt tarihleri daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi Web sayfasında ilan edilecektir.
 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT BELGELERİ
1. Lise veya Dengi Okul Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Aslı)
1.1. Lise diplomasını kaybedenler için Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi (Aslı)
2. YKS-2022 Sonuç Belgesi
3. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının Fotokopisi(1 Adet)
4. İkametgâh Belgesi
5. Askerliğe İlişkisiz Belgesi: Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair alınmış resmi belge.
6. Vesikalık Fotoğraf (4 adet)
7. Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu “Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu (Heyet Raporu).