Akademik Personel

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Prof. Dr. ARSLAN KALKAVAN
Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi NİHAL AKOĞUZ YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi RIDVAN ERGİN
Arş. Gör. Dr. HALİL İBRAHİM ÇAKIR
Arş. Gör. İSA KAVALCI

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ BAYRAKTAR
Arş. Gör. EMİN ÖZDEMİR
Arş. Gör. OĞULCAN GÜNER